loading please wait..

JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

TÁRSASÁGI JOG (CÉGJOG)

 

Céget szeretne alapítani? Meglévő vállalkozásának módosításához van szüksége segítségre? Esetleg a vállalkozását szeretné megszüntetni? A vállalkozások létrehozásához, működtetéséhez szakszerű segítségre van szükség.

Másfél évtizedes rutinnal segédkezem társaságok alapításának, módosításának lefolytatásában, valamint végelszámolás és felszámolási eljárásokban.

.

.


 

 

INGATLANJOG

Véleményem szerint a jog egyik vakfoltja az ingatlanjog, hiszen ez az a terület, ami a legtöbb buktatót rejti, így minden egyes ingatlannal kapcsolatos szerződés elkészítése fokozott figyelmet igényel. Fontos– mint minden általam végzett munkánál – a megfelelő tájékoztatás, a lépések megbeszélése ügyfelemmel. Fontos továbbá, hogy az elkészített szerződések tartalmazzák mindazt a garanciális szerződési biztosítékokat, amelyek mentén a vételár kifizetése, az ingatlan tehermentesítése, birtokbaadása, földhivatali bejegyzése akadálytalanul történhet. Több száz ingatlannal kapcsolatos szerződést készítettem, melyek hiánytalanul bejegyzésre kerültek, egyetlen peres eljárásra nem került sor ezekből kifolyólag.

A következő ingatlanjogi esetekben kérheti segítségemet:

1. Ingatlan átruházása:

 • Ingatlan adásvétel
 • Ingatlan ajándékozás
 • Ingatlan csereszerződés
 • Föld és szántó adásvétele

 

2. Ingatlan megterhelése:

 • Haszonélvezet
 • Jelzálogjog
 • Vételi jog
 • Elővásárlási jog

 

3. Társasház alapítása

4. Telekegyesítés

 

 

 


CSALÁDJOG

Tapasztalatom szerint a családjog az egyik legérzékenyebb területe a jognak. A házasság és a hozzá kapcsolódó kérdések, talán az egyik olyan terület, amely a legnagyobb körültekintést igényli, akár a házassági vagyonjogról, akár a házasság megszűnéséről van szó.
Mediátori és párkapcsolati coach hivatásomat is kihasználva igyekszem ügyfeleim segítségére lenni a következő területeken, KIZÁRÓLAG közös megegyezés alapján:

 • Házasság felbontása, házassági mediáció
 • Házassági közös vagyon megszüntetése
 • Házassági közös vagyon megosztása
 • Gyermekelhelyezés
 • Gyermek-tartásdíj
 • Házassági vagyonjogi szerződés
Bővebben...

Házasság megszűnése bírósági felbontással

 

Életünk egyik legfontosabb döntése annak elhatározása, hogy elváljunk, vagy inkább rendezve a kapcsolatunkat, együtt maradjunk. A megalapozott döntéshez a válást fontolgatók számára létkérdés, hogy előre lássák, mi vár rájuk. Túlságosan is gyakori, hogy a válás következményei lényegesen pusztítóbbak, mint azt sokan képzelik, amikor ezt a lépést tervezik. Fontos számomra, hogy az ügyfeleim tisztában legyenek a lehetséges következményekkel.

Álláspontom szerint a házassági bontóper (válóper) – főleg, ha gyermekek is érintettek – szerencsésebb, ha egyező akaratnyilvánítással történik. A hosszadalmas, sokszor évekig tartó bírósági vitatkozás, hatalmas károkat okoz a gyermekek érzelmi fejlődésében, nem beszélve arról, hogy a szülők közötti normális kommunikáció is elengedhetetlen a jövőre nézve. A hozzánk forduló ügyfeleinknél a legtöbb esetben sikerül létrehozni a közös megállapodást. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a bíróságtól lehet kérni a házasság felbontását, amely véleményem szerint rendkívüli megpróbáltatást okoz mind a szülőknek, mind a gyermekeknek.

Abban az esetben ugyanis, ha a házasfelek végleges elhatározásuknak megfelelően, közös kérelmet terjesztenek elő és bizonyos kérdésekben – így a közös gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, valamint a külön élő szülővel való kapcsolattartása (kivéve közös szülői felügyelet esetén, amikor elég a lakóhely meghatározása), a közös lakás használatának rendezése, valamint a házastársi tartás (amennyiben igény van rá) tekintetében – megegyezésre jutottak, azt a bíróság jóváhagyja, nem vizsgálja a házasság megromlását. Míg, ha nem tudnak közös megállapodást létrehozni, a bíróság felé bizonyítani kell, hogy a házasság helyrehozhatatlanul megromlott, amely minden érintett fél számára megterhelő, mind érzelmi, mind anyagi szempontból, ráadásul évekig eltarthat.

A gyermek érdekeit és megfelelő ítélőképesség esetén véleményét kiemelten figyelembe kell venni.

Én mindenkinek azt javaslom, hogy próbáljanak meg közös megegyezésre jutni, hisz így a felek önkéntesen és aktívan vehetnek részt az eljárásban, és mivel legjobban ők ismerik saját belső viszonyukat és tudják azt a legmegfelelőbben rendezni, a megállapodás megtartása is eredményesebb lehet.

 

 

 


ÖRÖKLÉSI JOG

Az öröklés minden benne szereplő személy számára komoly súllyal bíró terület. Fontos, hogy ügyfeleim a megfelelő tájékoztatást kapják az ügymenet alatt, tisztában legyenek minden lépéssel. Tapasztalatom szerint az esetek jelentős részében a hagyaték átadása pereskedésbe torkollik. Véleményem szerint, ha valaki felelősséggel akarja rendezni a vagyonának a halála utáni sorsát, szakszerűen vég intézkedik, nem a törvényes öröklési rendre – ezáltal az örököseit esetleges vitás helyzetbe hozva – bízza vagyonának rendezését. Forduljon hozzánk bizalommal, hogy részletes tájékoztatást kapjon a konkrét esetre vonatkozóan.

Bővebben...

Végintézkedésen alapuló öröklés

A jelenleg hatályos jogszabály szerint, a végintézkedés az öröklés elsődleges jogcíme, ami azt jelenti, hogy törvényes öröklésre csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha:

 • egyáltalán nincs végintézkedés,
 • van ugyan végintézkedés, de az érvénytelenség vagy hatálytalanság folytán nem érvényesülhet.
 • van ugyan – érvényes és hatályos – végintézkedés, de az nem terjed ki a teljes hagyatékra.

A végintézkedés általános fogalom, amely azokat az intézkedéseket jelenti, amelyekben az örökhagyó vagyonáról, vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezhet.

A végintézkedésnek három fajtája lehetséges:

 • a végrendelet
 • az öröklési szerződés
 • a halál esetére szóló ajándékozás